Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.01.2010 r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 5/10

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 28 stycznia 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny ofert na  realizację zadań pożytku publicznego w 2010r. z obszarów:

- działania sportowe związane ze staropolską sztuką władania szablą,

- kultura fizyczna, sport i turystyka

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej oceny ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2010r. z obszarów: działania sportowe związane ze staropolską sztuką władania szablą oraz kultura fizyczna, sport i turystyka, w osobach:

1)     Krystyna Gruszka    – Przewodnicząca komisji    - Naczelnik Wydziału Nadzoru

     Właścicielskiego

2)     Monika Młyńczak                    – Członek komisji     - pracownik Wydziału Nadzoru

     Właścicielskiego

3)     Mirosława  Kucybała              – Członek komisji - pracownik Wydziału

     Finansowo Budżetowego

 

 

§2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pińczów.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                       Włodzimierz Badurak

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 765

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2010-01-28 09:46:00
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-01-28 09:50:07
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2010-01-28 09:46:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony