Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 18 stycznia 2010 roku

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, w dniu 18 stycznia 2010 roku została wydana na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddziału Regionalnego w Kielcach z/s przy ul. Wojska Polskiego 65B, decyzja Nr PP.II-7331/2/2/10, o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych w obrębie 13 miasta Pińczowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 219/1 i 457/3, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na : • rozbiórce istniejącego budynku po byłej kotłowni przyszpitalnej (bez konieczności rozbiórki fundamentów i ewentualnie części ścian), • budowie obiektu Placówki Terenowej KRUS w Pińczowie – Oddziału Regionalnego w Kielcach wraz z wbudowanym jednostanowiskowym garażem na służbowy samochód osobowy, • budowie parkingu dla interesantów i pracowników /~ 14 miejsc postojowych/, • budowie dwóch zjazdów publicznych z ul. Republiki Pińczowskiej na nieruchomość nr ewid. 219/1. Strony postępowania mogą zapoznać się z jej treścią, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/. Zapoznanie się z w/w decyzją nie jest obowiązkowe. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji. Pińczów, dnia 18 stycznia 2010 roku
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 572

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Gajda, data: 2010-02-09 12:05:56
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-02-10 10:43:34
Ostatnia zmiana: Andrzej Gajda, data: 2010-02-09 12:05:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony