Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09 lutego 2010 roku

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 09 lutego 2010 roku została wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/3/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : • obręb 05 : 273, 299/3, 299/4, 314, 315/1, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6, 315/7, 315/8, 318/4, 319/11, 380, • obręb 13 : 159/1, 159/12, 159/13, 159/15, 277/1, 283/1, 283/2, 457/3, 487, 505/4, 505/6, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia (maks. 0,5 MPa) dn 63 PE doprowadzającego gaz do budynków zlokalizowanych przy ul. Wesołej w Pińczowie. Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/. Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji. Pińczów, dnia 09 lutego 2010 roku
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 507

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Gajda, data: 2010-02-09 12:07:35
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-02-10 10:43:24
Ostatnia zmiana: Andrzej Gajda, data: 2010-02-09 12:07:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony