Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Pińczowie.

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 17 marca 2010 roku zostało wszczęte na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : • obręb 05 : 37/3, 364/1, 364/2 i 364/3, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Przemysłowej w Pińczowie. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/. Zapoznanie się z treścią materiału dowodowego nie jest obowiązkowe. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji. Pińczów, dnia 25 marca 2010 roku Sprawa znak : PP.II-w-7331/2/4/10
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 429

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Gajda, data: 2010-03-29 10:01:21
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-03-29 13:48:18
Ostatnia zmiana: Andrzej Gajda, data: 2010-03-29 10:01:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony