Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 25 marca 2010 roku

Wersja do druku

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zawiadamia, że w dniu 25 marca 2010 roku została wydana na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach przy ul. Loefflera 2, decyzja Nr PP.II-7331/2/6/10 o lokalizacji inwestycji celu publicznego na nieruchomościach położonych na terenie miasta Pińczowa i oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : • obręb 05 : 138/2, 139/4, 139/7, 191 i 192, dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, doprowadzającego gaz w rejon odbiorców zlokalizowanych przy ul. Szkolnej - ul. Żwirki i Wigury w Pińczowie. Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10 /pok. 4b/. Zapoznanie się z jej treścią nie jest obowiązkowe. Stronami w niniejszej sprawie są właściciele i współwłaściciele działek położonych na terenie miasta Pińczowa, w obrębie terenu inwestycji. Pińczów, dnia 25 marca 2010 roku
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 477

Wprowadził(a) do systemu: Andrzej Gajda, data: 2010-03-29 10:06:02
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-03-29 13:47:58
Ostatnia zmiana: Andrzej Gajda, data: 2010-03-29 10:06:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony