INFORMACJAo wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości, położonej w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej

Wersja do druku

INFORMACJA

 

 

o wynikach  pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego,  na sprzedaż nieruchomości, położonej  w  Pińczowie,  przeprowadzonego  w dniu  16 czerwca  2010 r.  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

 

Komisja Przetargowa  w składzie:

 

   1.   Stanisław Ryznar                   -            Przewodniczący

   2.   Krzysztof  Koniusz                -             Z-ca Przewodniczącego

   3.   Krzysztof  Wąsik                   -                    członek

   4.    Krystyna  Puchała                 -                    członek

   5.   Małgorzata  Buczak               -                    członek

 

          przeprowadziła w dniu  16.06. 2010 r.  o godz. 9 30  w budynku Urzędu Miejskiego                       w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony,  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

  I - nieruchomość położona  w  Pińczowie  oznaczona  w ewidencji gruntów numerem  działki:

 

 

Lp

Nr. ewid.

nieruchomo-ści

Nr. księgi

wieczystej

Powierz-chnia

gruntu  m2      

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

  Cena

wywoławcza

    zł.

 Cena

osiągnięta

 

      zł.

 Podatek

VAT

 

     zł.

Osoba  jako nabywca

1

    2

    3

     4

5

6

      7

     8

    9

    10

1.

 

 

 

 

291/2

26640

 

 

 

 544

 

 

m. Pińczów ul. Republiki Pińczowskie

obręb  13

 

 

nieruchomość gruntowa

 

 

 

 

72 000,00

 

 

    

157 000,00

 

 

    

    -

 

 

 

 Marcin Wilczyński

Pińczów

 

 

 

 

 

     

 Do  przetargu na  sprzedaż   nieruchomości, uczestnicy,  zgłaszali  kolejne  postąpienia w  kwocie  odpowiadającej wysokości postąpienia podanego w ogłoszeniu  o przetargu.

Informacja powyższa   podana do publicznej wiadomości,  zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul.  3 Maja 10,  na  okres siedmiu dni,  tj. w dn.   od  16.06. 2010 r.  do   23. 06. 2010 r.

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 797

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-06-17 11:02:45
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-06-18 11:14:22
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-06-17 11:02:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony