Informacja o wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul.Grodziskowej 7/19

Wersja do druku

INFORMACJA

 

O wynikach trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul.Grodziskowej 7/19 o pow. użytkowej 53,82 m2  , wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (53,82/838 części) na którym usytuowany jest budynek, oznaczonego w ewidencji gruntów miasta Pińczowa nr działki 19/3 o powierzchni 1466 m2

przeprowadzonego w dniu 16 czerwca 2010 roku

 

Przetarg przeprowadziła Komisja Przetargowa w następującym składzie:

1. Stanisław Ryznar               - przewodniczący

2. Krzysztof Koniusz             - Z-ca przewodniczącego

3. Krzysztof Wąsik                - członek

4. Małgorzata Buczak            - członek

5. Krystyna Puchała               - członek

 

Przetarg przeprowadzono w  dniu 16.06.2010 roku o godz.930  w  budynku  Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10

Przetargiem objęto nieruchomość lokalową położoną w Pińczowie przy  ul. Grodziskowej 7/19  wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (53,82/838 części) na którym usytuowany jest budynek, oznaczonego w ewidencji gruntów miasta Pińczowa nr działki 19/3 o powierzchni 1466 m2

  

Na zakup w/w nieruchomości  dokonano trzy  wpłaty wadium. Do przetargu przystąpiło  trzech uczestników, który zgłaszali kolejne  postąpienia w kwocie wymaganej   w ogłoszeniu o przetargu.

            Nabywcą w/w nieruchomości zostali P. Ewelina i Piotr małż. Piwowarscy, którzy wylicytowali najwyższą  kwotę   w wysokości  98.000,00 złotych.

 

Informacja powyższa zostaje wywieszona  do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul.3 Maja 10 na okres  siedmiu dni tj. od dnia 16.06.2010 roku do 23.06.2010 roku

 

       


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 821

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-06-17 11:06:12
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-06-18 11:13:45
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-06-17 11:06:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony