Informacja O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul. Złotej 18/13

Wersja do druku

INFORMACJA

 

O wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy położonej w Pińczowie przy ul. Złotej 18/13 o pow.użytkowej 35,28 m2 w  budynku wielolokalowym  wraz  z  udziałem  w  działce na której usytuowany jest budynek, oznaczonej w ewidencji  gruntów, Obręb 13 jako  działka nr  505/5, o powierzchni 1544 m2

przeprowadzonego w dniu 16 czerwca 2010 roku

 

Przetarg przeprowadziła Komisja Przetargowa w następującym składzie:

1. Stanisław Ryznar               - przewodniczący

2. Krzysztof Koniusz             -  Z-ca przewodniczącego

3. Krzysztof Wąsik               - członek

4. Małgorzata Buczak            - członek

 

Przetarg przeprowadzono w  dniu 16.06.2010 roku o godz.930  w  budynku  Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10

Przetargiem objęto nieruchomość lokalową położoną w Pińczowie przy  ul. Złotej 18/13 wraz  z  udziałem  w działce w części 35,28/689,  na której usytuowany jest budynek, oznaczonej w ewidencji  gruntów, Obręb 13 jako  działka nr  505/5, o powierzchni 1544 m2

  

Na zakup w/w nieruchomości  dokonano jednej  wpłaty wadium. Do przetargu przystąpił  jeden uczestnik, który zgłosił  postąpienie w kwocie odpowiadającej wysokości postąpienia podanego  w ogłoszeniu o przetargu

            Nabywcą w/w nieruchomości zostali P. Tomasz i Sylwia małż. Puchała, za kwotę        61.700,00 złotych.

 

Informacja powyższa zostaje wywieszona  do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul.3 Maja 10 na okres  siedmiu dni tj. od dnia 16.06.2010 roku do 23.06.2010 roku

 

       


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 692

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-06-17 11:16:29
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-06-18 11:13:23
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-06-17 11:16:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony