Zarządzenie Nr 42/10 Birmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 04.06.2010 roku

Wersja do druku

                                            Zarządzenie Nr  42/10

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 04.06.2010 roku

 

w sprawie  utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego.

 

         Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ § 32 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz art.13 ust.4 i art. 14 ust. 1 pkt 3   Ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym (Dz.U.Nr 126 poz.1040)  zarządza się co następuje:

 

§1

 

Tworzy się Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie gminy Pińczów w następującym składzie :

 

Komisarz Spisowy

Pan Włodzimierz Badurak     -  Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów.

 

Z – ca Komisarza Spisowego

Pan Józef Ostrowski              -  inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska        

                                                   I Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego

                   

 

członkowie

 

Pan Grzegorz Wojciechowski    lider gminny  - informatyk Urzędu Miejskiego

Pani Barbara Waligóra                                      - inspektor Urzędu Miejskiego

 

 

                                                                    § 2.

 

Pracą gminnego biura spisowego kieruje  gminny  Komisarz spisowy .

 

 

                                                                    § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                        


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 732

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-06-17 11:36:39
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-06-18 11:12:41
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-06-17 11:36:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony