INFORMACJA z 14 lipca 2010r.

Wersja do druku

I N F O R M A C J A

 

 

Urząd Miejski w Pińczowie , Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem informuje, że została podjęta nowa Uchwała Rady Miejskiej w Pińczowie wprowadzająca korzystniejsze warunki wykupu mieszkań komunalnych z 95% bonifikatą, która wejdzie w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tej Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  Z bonifikaty tej mogą  skorzystać tylko  najemcy , którzy złożą wniosek o wykup w terminie do 30 grudnia 2010 roku,  a umowa notarialna sprzedaży  zostanie zawarta  w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

Bonifikata nie przysługuje gdy:

  1) Najemca   lokalu   mieszkalnego,  oraz   budynku   jednorodzinnego   wolnostojącego     i w zabudowie szeregowej lub jego małżonek posiada na własność inny lokal albo własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, lub budynek mieszkalny.

  2) Najemca lub jego małżonek zbył lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wystąpienia z wnioskiem o wykup.

  3) Występujący o wykup, jest najemcą lokalu mieszkalnego, budynku jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie szeregowej, o wykup  którego występuje, przez okres krótszy niż 1 rok.”

                 

Prosimy o zgłaszanie się najemców zainteresowanych  wykupem lokali mieszkalnych  z zasobów komunalnych Gminy do  Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy        ul. 3 Maja 10,   pokój nr 41.

 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony

  Środowiska  i Gospodarki Mieniem

mgr  inż. Stanisław  Ryznar

 

 

Pińczów dnia 14 lipca 2010 rok

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 506

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-07-15 12:50:46
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-07-15 14:11:48
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-07-15 12:50:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony