Informacja Burmistrza miasta i Gminy Pińczów w sprawie wydania decyzji

Wersja do druku

 

Pińczów, dnia 15.07.2010r.

   OSiGM.II.7627/06/10

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

 

Na podst. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

 

I N F O R M U J E,

 

że w dniu 15.07.2010r. w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Łukasza Ścisło zam. Uników, 28 – 400 Pińczów
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa budynku przeznaczonego pod prowadzenie stolarni” została wydana decyzja nr OŚiGM.II.7627/06/śr/01/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji tego przedsięwzięcia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28 – 400 Pińczów, pok. 38,
w dniach pracy w godz. 730 – 1530.

 

 

                                                                                                                                   

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 470

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-07-19 14:42:33
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-07-19 15:19:52
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-07-19 14:42:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony