Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy PińczówNr 55/10 z dnia 22 lipca 2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

Wersja do druku

Z A R Z A D Z E N I E  NR 55/10

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  22.07.2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  oddania  w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

 

 

  Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm. ), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 102, poz.651,                      z późn. zm.  ), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

przeznaczonych do oddania  w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia.

       2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

    w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:

zal do zarznr55
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_55_10_z_dnia_22_07_2010.doc - 37.376 KB) Data publikacji: 2010-07-29 08:08:14 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 420

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-07-29 08:01:39
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-07-29 08:41:41
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-07-29 08:01:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony