Rejestr zmian strony: Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r. - stwierdzono nieważność uchwały w części określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Jan Szarawara
2010-10-19 09:40:16
Mirosława Ciesielska
2010-10-18 14:10:54
Modyfikacja treści strony Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.
Opis zmiany: stwierdzono nieważność uchwały w częśći określonej w paragrafie 2 zdanie drugie w brzmieniu "Ustala się pierwszą opłatę roczną w wysokości 25% wartości udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu do której zostanie doliczony podatek VAT" - Ropzstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I-0911/71/2010 z dnia 27.09.2010 r.
Wersja przed modyfikacją Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.
Grzegorz Wojciechowski
2010-09-13 10:36:12
Mirosława Ciesielska
2010-09-10 11:57:32
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.
[1]

Powrót