Uchwała Nr XLVIII/443/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 1 września 2010 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-10-19 09:40:16

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w drodze przetargu

Powrót