Archiwalne wersje strony: Zarządzenie Nr 110/10 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.11.2010 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót