Zarządzenie Nr 139/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 23.12.2010 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia

Wersja do druku

Zarządzenie Nr  139/2010

 

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia  23.12.2010r.

w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia

 

 

 

 

 

            Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,poz.1541 ze zm.)  w związku z art.49-61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r.  Nr 69, poz. 415 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się plan realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia, który stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

 

1.      Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do  zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2011 na cele określone w § 1.

2.      Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Włodzimierz Badurak


Załączone pliki:

zał do zarz
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_139_10_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_23_12_2010.doc - 24.576 KB) Data publikacji: 2010-12-28 08:24:42 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 398

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2010-12-28 08:21:04
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2010-12-29 09:37:58
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2010-12-28 08:21:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony