Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.01.2011 roku w sprawieobniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy.

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  6/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia 11 .01.2011 roku

 

w sprawie  obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy.

 

 

                Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591  z późniejszymi zmianami), art.39 ust. 1 i 2 ,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. Nr.102, poz.651 z póź.zm.) ,  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

 

 1.  W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości lokalowej składającej się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki  z w.c.  i przedpokoju o pow. użytkowej 48,00 m2, położonej w Pińczowie przy ul. Klasztornej Nr 23/12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (48/804 części) na którym usytuowany jest budynek,  oznaczonego w ewidencji gruntów  nr działki  135/2  o powierzchni 749 m2    -  obniża się w drugim przetargu cenę wywoławczą z pierwszego przetargu, która wynosiła    102. 000,00 złotych     o   21,57 %  tj. o  kwotę 22.000,00 złotych          

 2.   Po  obniżeniu  o którym mowa w pkt. 1 cena wywoławcza  w drugim przetargu   wynosi   80.000,00 złotych.

 

                                                                        § 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału  Ochrony Środowiska                      i  Gospodarki   Mieniem  Urzędu  Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 436

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-01-12 09:29:41
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-01-12 11:33:49
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-01-12 09:29:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony