Opinie RIO w Kielcach

Wersja do druku
Załączone pliki:

Uchwała nr 134/II/2010 z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżętowej Miasta i Gminy Pińczów na rok 2011
(Uchwala_134_II_2010_RIO.pdf - 448.802 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:48:07 Redaktor: Cieślak Krzysztof

Opis: Uchwała nr 134/II/2010 z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżętowej Miasta i Gminy Pińczów na rok 2011

Uchwała nr 135/II/2010 z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pińczów na rok 2011
(Uchwala_135_II_2010_RIO.pdf - 265.388 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:56:48 Redaktor: Cieślak Krzysztof

Opis: Uchwała nr 135/II/2010 z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pińczów na rok 2011

Uchwała nr 136/II/2010 z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały w spawie wieloletnej prognozy finansowej na lata 2011-2025 Miasta i Gminy Pińczów
(Uchwala_136_II_2010_RIO.pdf - 356.077 KB) Data publikacji: 2011-02-09 09:58:46 Redaktor: Cieślak Krzysztof

Opis: Uchwała nr 136/II/2010 z dnia 27 grudnia 2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały w spawie wieloletnej prognozy finansowej na lata 2011-2025 Miasta i Gminy Pińczów

Uchwała nr 79/II/2010 z dnia 14 wrzesnia 2010 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2010 r.
(Uchwala_79_II_2010_RIO.pdf - 389.563 KB) Data publikacji: 2011-04-28 08:53:13 Redaktor: Cieślak Krzysztof

Opis: Uchwała nr 79/II/2010 z dnia 14 wrzesnia 2010 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2010 r.

Uchwała nr 60/I/2011 z dnia 4 maja 2011 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pińczow za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
(Uchwala_60_I_2011_RIO..pdf - 423.501 KB) Data publikacji: 2011-05-13 13:35:40 Redaktor: Cieślak Krzysztof

Opis: Uchwała nr 60/I/2011 z dnia 4 maja 2011 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pińczow za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

Uchwała nr 34/I/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pińczow za 2009 rok
(Uchwala_34_I_2010_RIO.pdf - 337.102 KB) Data publikacji: 2011-05-17 14:00:52 Redaktor: Cieślak Krzysztof

Opis: Uchwała nr 34/I/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pińczow za 2009 rok

Uchwała nr 134/II/2011 z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżętowej Miasta i Gminy Pińczów na rok 2011
(CCF20120309_00008.pdf - 368.76 KB) Data publikacji: 2012-03-12 09:20:31 Redaktor: Elżbieta Wąsik

Opis: Uchwała nr 134/II/2011 z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżętowej Miasta i Gminy Pińczów na rok 2012

Uchwała nr 135/II/2011 z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pińczów na rok 2012
(CCF20120309_00009.pdf - 310.718 KB) Data publikacji: 2012-03-12 09:24:21 Redaktor: Elżbieta Wąsik

Opis: Uchwała nr 135/II/2011 z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pińczów na rok 2012

Uchwała nr 136/II/2011 z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały w spawie wieloletnej prognozy finansowej na lata 2012-2026 Miasta i Gminy Pińczów
(CCF20120309_00007.pdf - 376.51 KB) Data publikacji: 2012-03-12 09:27:51 Redaktor: Elżbieta Wąsik

Opis: Uchwała nr 136/II/2011 z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie opinii o projekcie uchwały w spawie wieloletnej prognozy finansowej na lata 2012-2026 Miasta i Gminy Pińczów

Uchwała Nr 50/I/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2011 rok
(Uchwala_50_I_2012.pdf - 639.315 KB) Data publikacji: 2012-06-05 10:17:08 Redaktor: Elżbieta Wąsik

Opis: Uchwała Nr 50/I/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2011 rok

Uchwała Nr 95/II/2012 VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19-09-2012 r.
(Uchwala_Nr_95_II_2012_w_sprawie_opinii_o_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_I_polrocze_2012r.pdf - 662.326 KB) Data publikacji: 2012-10-30 14:11:18 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2012 r.

Uchwała Nr 82/2012 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku
(Uchwala_nr_82_2012_I_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Kielcach_w_sprawie_opinii_o_WPF_Gminy_Pinczow_na_lata_2013_2025.pdf - 829.881 KB) Data publikacji: 2013-03-11 11:05:55 Redaktor: Elżbieta Wąsik

Opis: Uchwała Nr 82/2012 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pińczów na lata 2013-2025

Uchwała Nr 81/2012 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku
(Uchwala_nr_81_2012_I_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Kielcach_w_sprawie_opinii_o_projekcie_budzetu_Miasta_i_Gminy_Pinczow_na_2013_rok.pdf - 919.024 KB) Data publikacji: 2013-03-11 11:41:51 Redaktor: Elżbieta Wąsik

Opis: Uchwała Nr 81/2012 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pińczów na 2013 rok

Uchwała Nr 83/2012 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku
(Uchwala_nr_83_2012_I_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Kielcach_w_sprawie_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_planowanego_w_projekcie_uchwaly_Gminy_Pinczow_na_2013_rok.pdf - 358.286 KB) Data publikacji: 2013-03-11 11:44:38 Redaktor: Elżbieta Wąsik

Opis: Uchwała Nr 83/2012 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pińczów na 2013 rok

Uchwała Nr 33/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2013 r.
(Uchwala_nr_33_2013_I_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Kielcach_w_sprawie_opinii_o_sprawozdaniach_z_wykonania_budzetu_Miasta_i-Gminy_Pinczow_za_2012_rok.pdf - 787.567 KB) Data publikacji: 2013-05-07 14:32:22 Redaktor: Elżbieta Wąsik

Opis: Uchwała Nr 33/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 120/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Pińczów na 2014 rok
(Uchwala_Nr_120_2013_I-Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Kielcach_z_dnia_17_grudnia_2013_roku_w_sprawie_opinii_o_projekcie_budzetu_Miasta_i_Gminy_Pinczow_na_2014_rok.pdf - 136.687 KB) Data publikacji: 2014-03-24 10:24:16 Redaktor: Anna Nowak
Uchwała Nr 121/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wielolwetniej prognozy finansowej na lata 2014-2030 Gminy Pińczów
(Uchwala_Nr_121_2013_I-Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Kielcach_z_dnia_17_grudnia_2013_roku_w_sprawie_opinii_o_projekcie_uchwaly_w_sprawie_wieloletniej_prognozy_finansowej_na_lata_2014_2030_Gminy_Pinczow.pdf - 127.192 KB) Data publikacji: 2014-03-24 10:26:47 Redaktor: Anna Nowak
Uchwała Nr 122/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie możliwości sinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pińczów na 2014 rok
(Uchwala_Nr_122_2013_I-Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Kielcach_z_dnia_17_grudnia_2013_roku_w_sprawie_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_budzetu_planowanego_w_projekcie_uchwaly_budzetowej_Gminy_Pinczow_na_2014_rok.pdf - 86.389 KB) Data publikacji: 2014-03-24 10:29:24 Redaktor: Anna Nowak
Uchwała Nr 9/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Pińczów na 2014 rok
(Uchwala_Nr_9_2014_I-Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Kielcach_z_dnia_27_stycznia_2014_roku_w_sprawie_mozliwosci_sfinansowania_deficytu_budzetu__planowanego_w_uchwale_budzetowej_Gminy_Pinczow_na_2014_rok.pdf - 82.858 KB) Data publikacji: 2014-03-24 10:31:25 Redaktor: Anna Nowak
Uchwała Nr 10/2014 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pińczów
(Uchwala_Nr_10_2014_I_Skladu_Orzekajacego_RIO_w_Kielcach_z_dnia_27_stycznia_2014.pdf - 42.557 KB) Data publikacji: 2014-06-18 15:01:40 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pińczów

Uchwała RIO w Kielcach Nr 39/2014 z dnia 16 kwietnia 2004 roku
(Uchwala_RIO_Nr_39_2014_z_16_kwietnia_2014.pdf - 265.744 KB) Data publikacji: 2014-09-30 15:25:40 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała RIO w Kielcach Nr 78/2014 z dnia 16 września 2014 roku
(Uchwala_RIO_Nr_78_2014_z_dnia_16_wrzesnia_2014.pdf - 173.642 KB) Data publikacji: 2014-09-30 15:28:08 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2014 roku

Uchwała RIO w Kielcach Nr 30/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku
(Uchwala_Nr_30_2015 _RIO_w_sprawie_opinii_o_sprawozdaniach_z_wykonania_budzetu_Miasta_i_Gminy_za_2014_rok.pdf - 1148.599 KB) Data publikacji: 2015-04-30 08:58:38 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała nr 70/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pińczów za I półrocze 2013 roku
(Uchwala_w_sprawie_opinii__o_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_MiG_Pinczow_za_I_polrocze_2013.pdf - 440.356 KB) Data publikacji: 2013-11-05 14:41:24 Redaktor: Elżbieta Wąsik

Opis: Uchwała nr 70/2013 I Składu Orzekającego RIO w Kielcach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pińczów za I półrocze 2013 roku

Uchwała RIO w Kielcach Nr 129/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku
(Uchwala_RIO_w_Kielcach_Nr_129_2014_z_dnia_15_grudnia_2014.pdf - 1038.718 KB) Data publikacji: 2015-09-30 11:33:50 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2030 Gminy Pińczów

Uchwała Nr 75/2015 RIO w Kielcach z dnia 18 września 2015 roku
(Uchwala_RIO_w_Kielcach_Nr_75_2015_z_dnia_18_wrzesnia_2015.pdf - 1609.203 KB) Data publikacji: 2015-09-30 11:54:10 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2015 roku

Uchwała Nr 130/2014 RIO w Kielcach z dnia 15 grudnia 2014 roku
(Uchwala_RIO_w_Kielcach_Nr_130_2014_z_dnia_15_grudnia_2014.pdf - 649.662 KB) Data publikacji: 2015-09-30 12:00:24 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pińczów na 2015 rok

Uchwała Nr 128/2014 RIO w Kielcach z dnia 15 grudnia 2014 roku
(Uchwala_RIO_w_Kielcach_Nr_128_2014_z_dnia_15_grudnia_2014.pdf - 1060.441 KB) Data publikacji: 2015-09-30 12:03:33 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Pińczów na 2015 rok

Uchwała Nr 8/2015 RIO w Kielcach z dnia 5 lutego 2015 roku
(Uchwala_RIO_w_Kielcach_Nr_8_2015_z_dnia_5_lutego_2015.pdf - 529.93 KB) Data publikacji: 2015-09-30 12:07:50 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Pińczów na 2015 rok

Uchwała Nr 7/2015 RIO w Kielcach z dnia 5 lutego 2015 roku
(Uchwala_RIO_w_Kielcach_Nr_7_2015_z_dnia_5_lutego_2015.pdf - 531.207 KB) Data publikacji: 2015-09-30 12:10:23 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pińczów

Uchwała Nr 83/2015 RIO w Kielcach z dnia 7 października 2015 roku
(Uchwala_RIO_w_Kielcach_Nr_83_2015_z_dnia_7_pazdziernika_2015.pdf - 1002.243 KB) Data publikacji: 2015-10-14 10:36:34 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytów przez Gminę Pińczów

Uchwała Nr 92/2015 RIO w Kielcach z dnia 1 grudnia 2015 roku
(Uchwala_Nr_92_2015_RIO_w_Kielcach_z_dnia_1_grudnia_2015.pdf - 1403.749 KB) Data publikacji: 2015-12-08 13:25:10 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Pińczów na 2016 rok

Uchwała Nr 93/2015 RIO w Kielcach z dnia 1 grudnia 2015 roku
(Uchwala_Nr_93_2015_RIO_w_Kielcach_z_dnia_1_grudnia_2015.pdf - 914.887 KB) Data publikacji: 2015-12-08 13:30:41 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031 Gminy Pińczów

Uchwała nr 33/2016 RIO w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2016
(Uchwala_Nr_33_2016 _RIO_w_sprawie_opinii_o_sprawozdaniach_z_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_2015.pdf - 1689.919 KB) Data publikacji: 2016-05-05 10:43:36 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Uchwała nr 69/2016 RIO w Kielcach z dnia 26 września 2016
(Uchwala_Nr_69_2016 _RIO_w_sprawie_opinii_o_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_I_polrocze_2016.pdf - 1758.25 KB) Data publikacji: 2016-12-02 14:54:33 Redaktor: Anna Nowak

Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2016 r.

Uchwała nr 29/2017 RIO w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2017
(Uchwala_Nr_29_2017 _RIO_w_sprawie_opinii_o_sprawozdaniach_z_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_2016.pdf - 1974.472 KB) Data publikacji: 2017-06-07 12:36:30 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Uchwała nr 81/2017 RIO w Kielcach z dnia 11 września 2017
(Uchwala_Nr_81_2017 _RIO_w_sprawie_opinii_o_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_I_polrocze_2017.pdf - 1456.862 KB) Data publikacji: 2017-09-20 07:52:28 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2017 r.

Uchwała Nr 104/2016 RIO w Kielcach z dnia 13 grudnia 2016 roku
(Uchwala_Nr_104_2016_RIO_w_Kielcach_z_dnia_13_grudnia_2016.pdf - 1547.152 KB) Data publikacji: 2017-11-22 11:07:02 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Pińczów na 2017 rok

Uchwała Nr 105/2016 RIO w Kielcach z dnia 13 grudnia 2016 roku
(Uchwala_Nr_105_2016_RIO_w_Kielcach_z_dnia_13_grudnia_2016.pdf - 813.157 KB) Data publikacji: 2017-11-22 11:09:34 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031 Gminy Pińczów

Uchwała nr 11/2017 RIO w Kielcach z dnia 2 lutego 2017
(Uchwala_Nr_11_2017_RIO_w_Kielcach_z_dnia_2_luty_2017.pdf - 521.587 KB) Data publikacji: 2017-11-22 11:12:29 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pińczów na lata 2017-2031

Uchwała nr 20/2018 RIO w Kielcach z dnia 23 stycznia 2018
(Uchwala_Nr_20_2018_RIO_w_Kielcach_z_dnia_23_styczen_2018.pdf - 633.998 KB) Data publikacji: 2018-07-27 14:05:23 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Pińczów na lata 2018-2031

Uchwała nr 21/2018 RIO w Kielcach z dnia 23 sycznia 2018r
(Uchwala_Nr_21_2018_RIO_w_Kielcach_z_dnia_23_styczen_2018.pdf - 664.39 KB) Data publikacji: 2018-07-27 14:15:44 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Pińczów na 2018 rok

Uchwała nr 51/2018 RIO w Kielcach z dnia 5 kwietnia 2018
(Uchwala_Nr_51_2018_RIO_w_sprawie_opinii_o_sprawozdaniach_z_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_2017.pdf - 1253.505 KB) Data publikacji: 2018-08-14 08:25:50 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Pińczów za 2017 rok

Uchwała Nr 157/2017 RIO w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku
(Uchwala_Nr_157_2017_RIO_w_Kielcach_z_dnia_6_grudnia_2017.pdf - 917.309 KB) Data publikacji: 2018-11-23 11:45:33 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Pińczów na 2018 rok

Uchwała nr 133/2018 RIO w Kielcach z dnia 4 października 2018r
(Uchwala_Nr_133_2018_RIO_w_Kielcach_z_dnia_4_pazdziernik_2018.pdf - 1311.871 KB) Data publikacji: 2018-11-23 11:50:27 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Miasto i Gminę Pińczów

Uchwała Nr 158/2017 RIO w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017 roku
(Uchwala_Nr_158_2017_RIO_w_Kielcach_z_dnia_6_grudnia_2017.pdf - 1037.034 KB) Data publikacji: 2018-11-23 12:32:04 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2031 Gminy Pińczów

Uchwała nr 159/2017 RIO w Kielcach z dnia 6 grudnia 2017r
(Uchwala_Nr_159_2017_RIO_w_Kielcach_z_dnia_06_grudzien_2017 .pdf - 634.964 KB) Data publikacji: 2018-11-23 12:36:08 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pińczów na 2018 rok

Uchwała nr 128/2018 RIO w Kielcach z dnia 17 września 2018
(Uchwala_Nr_128_2018_RIO_w_sprawie_opinii_o_informacji_o_przebiegu_wykonania_budzetu_Gminy_Pinczow_za_I_polrocze_2018.pdf - 1104.792 KB) Data publikacji: 2018-12-13 13:57:06 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pińczów za I półrocze 2018 r.

Uchwała Nr 197/2018 RIO w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 roku
(Uchwala_Nr_197_2018_RIO_w_Kielcach_z_dnia_14_grudnia_2018.pdf - 1329.147 KB) Data publikacji: 2018-12-18 12:25:19 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pińczów na 2019 rok

Uchwała Nr 198/2018 RIO w Kielcach z dnia 14 grudnia 2018 roku
(Uchwala_Nr_198_2018_RIO_w_Kielcach_z_dnia_14_grudnia_2018.pdf - 1253.324 KB) Data publikacji: 2018-12-18 12:28:14 Redaktor: Beata Kociełek

Opis: w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej Pińczów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na 2019 rok i lata następne

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1766

Wprowadził(a) do systemu: Cieślak Krzysztof, data: 2011-02-09 09:40:14
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-02-09 15:01:57
Ostatnia zmiana: Grzegorz Wojciechowski, data: 2018-12-18 12:50:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony