INFORMACJA o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości, położonej w Pińczowie obr.06.

Wersja do druku

INFORMACJA

 

 

o wynikach  pierwszego  przetargu ustnego nieograniczonego,  na sprzedaż nieruchomości, położonej  w  Pińczowie,  przeprowadzonego  w dniu  09 marca  2011 r.  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, przy ul. 3 Maja 10.

 

 

Komisja Przetargowa  w składzie:

 

   1.   Stanisław Ryznar                   -            Przewodniczący

   2.   Krzysztof  Koniusz                -            Z-ca Przewodniczącego

   3.   Krystyna  Puchała                 -             Członek

   4.   Małgorzata  Buczak               -            Członek

 

          przeprowadziła w dniu  09.03. 2011 r.  o godz. 9 30  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przetarg ustny nieograniczony,  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

  I - nieruchomość  oznaczona  w ewidencji gruntów numerem  działki:

 

 

 

Lp

Nr. ewid.

nierucho-

mości

Nr. księgi

wieczystej

Powierz-chnia

gruntu  m2      

Położenie

nieruchomości

Opis

nieruchomości

  Cena

wywoławcza

    zł.

 Cena

osiągnięta

 

      zł.

 Podatek

VAT

 

     zł.

Osoba  jako nabywca

1

    2

    3

     4

5

6

      7

     8

    9

    10

1.

 

 

 

 

 

 

 198

26889

1225

m. Pińczów 

obręb 06

 

 

 

 

nieruchomość gruntowa

 

 

 

 

 

 

 

1 700,00

 

 

 

 

 

 

1 720,00

 

 

 

 

 

 

    -

 

 

 

 

 

 

 Andrzej  Doroz

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 Do  przetargu na  sprzedaż  w/w nieruchomości, przystąpił tylko jeden uczestnik, który zgłosił  jedno  postąpienie  w  kwocie  odpowiadającej wysokości postąpienia podanego                     w ogłoszeniu  o przetargu.

Informacja powyższa   podana do publicznej wiadomości,  zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń  w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul.  3 Maja 10,  na  okres siedmiu dni,  tj. w dn.   od  10. 03. 2011 r.  do   18. 03. 2011 r.

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 712

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-03-11 13:44:22
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-03-15 08:14:12
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-03-11 13:44:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony