Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 16.03.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

 

ZARZĄDZENIE NR 41/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 16 marca 2011 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst  z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami / art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt.7, ust.2, art. 70 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /, art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwała Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i  domów jednorodzinnych  wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwała Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r. i Uchwały Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, oraz Uchwała Nr III/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

 

§ 1.

            Postanawia  się zbyć na rzecz  Państwa Haliny i Mariana małż. Konofal lokal mieszkalny nr 4  o pow. użytkowej 47,13 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Pińczowie przy ul.Złotej 18 o wartości  90.900,00 złotych /słownie: dziewięćdziesiąt  tysięcy dziewięćset złotych /, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 4.865,00 zł /słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych/ wraz ze sprzedażą  własności ułamkowej gruntu odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali znajdujących się w budynku wynoszącym 4713/68900 części działki nr 505/5 o pow.1544 m2  o wartości 6.400,00/ sześć tysięcy czterysta złotych/.Po zastosowaniu bonifikaty cena za udział w gruncie wynosi 320,00 zł. /słownie: trzysta dwadzieścia złotych./

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się  Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 380

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-03-16 14:43:43
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-03-16 15:16:22
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-03-16 14:43:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony