Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 21.03.2011roku

Wersja do druku

Pińczów, 21.03.2011r.

 

OŚiGM.IIIb.7627/4/10-11

 

 

 

 

                                                              INFORMACJA

                                     BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

 

 

 

            Na podst. art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008r.
Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2011r. została wydana decyzja                             Nr OŚiGM.IIIb.7627/4/śr/4/10-11 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów produkcyjno-magazynowych na potrzeby stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanych w m. Pińczów przy ul. Przemysłowej 2 na działce o numerze ewid. 27/1

 

         Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 39 w godz. 7.30-15.30 w terminie 21.03 – 11.04.2011r.

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 719

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-03-21 10:39:16
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-03-22 09:41:50
Ostatnia zmiana: Przemysław Fatyga, data: 2019-10-29 14:12:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony