Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 17.03.2011 roku

Wersja do druku

Pińczów, 17.03.2011r.

 

OŚiGM.IIIb.7627/8//10-11

 

 

 

                                                              INFORMACJA

                                     BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

 

 

            Na podst. art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008r.
Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.03.2011r. została wydana decyzja                             Nr OŚiGM.IIIb.7627/8/śr/3/11 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa kurnika o wymiarach 60mx12m, przeznaczonego do hodowli drobiu (kury nioski) w ilości 13 500 sztuk i  budowie magazynu na jaja o wymiarach 12mx8m”na działce nr ewid. 58/2 w miejscowości Leszcze.

 

         Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38 w godz. 7.30-15.30 w terminie 18.03 – 08.04.2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 509

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-03-21 10:45:52
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-03-22 09:41:33
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-03-21 10:45:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony