Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 44/11

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia 22 marca 2011  roku

 

w  sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej.

 

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz.651),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska         i  Gospodarki    Mieniem  Urzędu  Miejskiego w  Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:

zal do zarz.
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_44_11_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_22_03_2011_roku.doc - 47.616 KB) Data publikacji: 2011-03-23 13:11:50 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 497

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-03-23 13:08:14
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-03-24 09:12:23
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-03-23 13:08:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony