Zarządzenie Nr 52/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 31.03.2011r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 52/11

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 31.03.2011r.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2005r. nr 180, poz. 1493, z 2009r. nr 206, poz. 1598, z 2010r. nr 28, poz. 146 i nr 125, poz. 842) oraz Uchwały Nr V/23/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2011 rok,

zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Zespól Interdyscyplinarny do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w składzie:

1. Beata Szymańska – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie

2. Barbara Wagner – Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie

3. Izabella Piątek – Zespół Szkół w Pińczowie

4. Jadwiga Gozdek – Sąd Rejonowy w Pińczowie

5. Bogumiła Guza – Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

6. Kazimierz Pajchel – Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w Pińczowie

7. Agnieszka Kucybała – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”

 

 

§ 2

Tryb i sposób funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego określa Uchwała Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 557

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-03-31 08:59:42
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-03-31 09:35:39
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2011-03-31 08:59:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony