Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 20.05.2011 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE NR 76/11

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

z dnia 20 maja 2011 roku

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U. z  2001r. nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ art. 27, art. 28 ust.1 i 3, art. 29 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt. 3, art. 35 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt. 7, ust.2, art. 70 ust. 2, art.71 ust.1 i 4, art.72 ust.1, 2 , 3 pkt.4, art.73 ust.5, art.77 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jedn. tekst z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 /,  art. 2 ust. 4, art. 3 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /jedn. tekst z 2000r. Dz. U. Nr 80, poz. 903/,  Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie szeregowej będących przedmiotem najmu, Uchwały Nr XLVII/430/10 Rady Miejskiej  w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 roku i Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/04 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 22 września 2004 roku dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych i domów jednorodzinnych wolnostojących oraz w zabudowie szeregowej będącej przedmiotem najmu, oraz Uchwały Nr III/22/02 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców zarządza się co następuje:

 

§ 1

               Postanawia  się zbyć na rzecz Państwa Katarzyny i Waldemara małż.Kucybała  lokal  mieszkalny  nr 13 o pow. użytkowej 36,00  m2  w  budynku  mieszkalnym wielorodzinnym przy  ulicy  Legionistów 12 o wartości 75.100,00 złotych /słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sto  złotych/, po zastosowaniu bonifikaty cena nabycia lokalu wynosi 3.755,00 złotych  /słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych /, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na którym usytuowany jest budynek, odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali znajdujących się w budynku wynoszącym 36/687 części działek oznaczonych w  ewidencji gruntów Obręb 05 nr: 290/1,290/7,290/10 o łącznej powierzchni 799 m2 o wartości 2.500,00 zł /słownie: dwa tysiące pięćset złotych/, po zastosowaniu bonifikaty I opłata roczna wynosi 32,00 złote /słownie: trzydzieści dwa złote/. Do I opłaty rocznej dolicza się podatek VAT w wysokości 23% ,  co stanowi kwotę 7,36 złotych.

Dla nieruchomości tej urządzona jest księga wieczysta KW 19542.

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 428

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-05-23 15:22:41
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-05-24 08:42:37
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-05-23 15:22:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony