Rejestr zmian strony: Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. - stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4130.74.2011 z dnia 28.06.2011 r.

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Andrzej Gajda
2020-01-14 12:59:18
Przemysław Fatyga
2020-01-14 12:50:07
Modyfikacja treści przetargu Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "„Zakup materiałów kamiennych do bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i Gminy Pińczów w roku 2020.”
Jan Szarawara
2011-07-11 13:42:03
Mirosława Ciesielska
2011-07-06 11:57:40
Modyfikacja treści strony Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.
Opis zmiany: stwierdzono nieważność uchwały - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego PNK.I.4130.74.2011 z dnia 28.06.2011 r.
Wersja przed modyfikacją Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.
Jan Szarawara
2011-06-02 15:22:08
Mirosława Ciesielska
2011-06-02 13:25:02
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.
[1]

Powrót