Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. - stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IZX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie

Wersja do druku

 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych -  stwierdzenie nieważności paragrafu 1 ust. 1 uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie maetriałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych w zakresie słów " W sytuacji, o której mowa w paragrafie 6 zostaną zawarte umowy i wypłacone dotacje także pomimo wcześniejszego wykonania zadania" z powodu naruszenia  art. 126 i art. 250 pkt 1 i 2 ustawy z  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz z powodu sprzeczności wyżej wskazanej części uchwały Nr XI/102/11 z paragrafem 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011 r.  - Uchwała Nr 63/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Załączone pliki:

Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r.
(Uchwala_Nr_XI_102_11.pdf - 67.374 KB) Data publikacji: 2011-07-21 11:39:17 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych

Uchwała Nr 63/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2011 r.
(SCN_0001.pdf - 3435.637 KB) Data publikacji: 2011-08-26 09:36:10 Redaktor: Mirosława Ciesielska

Opis: w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 438

Wprowadził(a) do systemu: Mirosława Ciesielska, data: 2011-07-21 11:35:20
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-07-21 12:43:52
Ostatnia zmiana: Mirosława Ciesielska, data: 2011-08-26 09:36:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony