Uchwała Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 lipca 2011 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-08-12 15:13:10

 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/66/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji ze środków budżetowych na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych

Powrót