Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2011r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 108 / 11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.08.2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r., Nr 100, poz. 642) Zarządzam co następuje: § 1 Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie w następującym składzie: 1. Marek Zatorski - Przewodniczący Komisji Konkursowej - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę 2. Krystyna Gruszka - Członek Komisji Konkursowej - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę 3. Małgorzata Maszewska - Członek Komisji konkursowej - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę 4. Lidia Skrzyniarz - Członek Komisji Konkursowej - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 5. Jolanta Chliszcz - Członek Komisji Konkursowej - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 6. Tadeusz Bartos - Członek Komisji Konkursowej - przedstawiciel rady pedagogicznej 7. Alicja Adamczyk - Członek Komisji Konkursowej - przedstawiciel rady rodziców §2 Regulamin konkursu i tryb pracy Komisji Konkursowej określa Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. §3 Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego. §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 375

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-08-30 13:38:20
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-08-30 15:15:20
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2011-08-30 13:38:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony