Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 października 2011 r.Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-11-07 13:03:26

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pińczowie na okres kadencji 2012 - 2025

Powrót