Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza miasta i Gminy Pińczów z dnia 24.03.2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR   47/2011

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  24.03. 2011 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz.U.  Nr.142,poz.1591         z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz.U. Nr.261, poz.2603) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie   w brzmieniu określonym przez załącznik Nr.1 do Zarządzenia. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

             Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                          Pińczów

 


Załączone pliki:

zal.do zarz.
(Zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_47_11_z_dnia_24_03_2011.doc - 33.28 KB) Data publikacji: 2011-11-29 11:59:18 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 310

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-11-29 11:56:38
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-11-29 14:13:28
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-11-29 11:56:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony