Zarządzenie Nr 87/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwca 2011 roku

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 87/11 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art.9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami) Zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Komisje Egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego: 1. Dla Pani Jolanty Kular – nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół – Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie, w następującym składzie: 1/ Krystyna Gruszka – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego) 2/ Anna Koźlecka – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 3/ Mirosław Madej – Dyrektor Zespołu Szkół w Pińczowie 4/ Marzena Bębenek – Ekspert z listy ekspertów MEN 5/ Sławomir Spaczyński – Ekspert z listy ekspertów MEN 2. Dla Pani Katarzyny Bączek – nauczycielki świetlicy w Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie, w następującym składzie: 1/ Krystyna Gruszka – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego) 2/ Anna Koźlecka – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 3/ Sławomir Spaczyński – Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie 4/ Beata Wójcicka – Ekspert z listy ekspertów MEN 5/ Grażyna Kozioł – Ekspert z listy ekspertów MEN 3. Dla Pani Eweliny Michno – nauczycielki matematyki w Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie, w następującym składzie: 1/ Krystyna Gruszka – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego) 2/ Anna Koźlecka – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 3/ Grażyna Wierzba – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kozubowie 4/ Beata Wójcicka – Ekspert z listy ekspertów MEN 5/ Grażyna Kozioł – Ekspert z listy ekspertów MEN 4. Dla Pani Agaty Rogala – nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkół - Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie, w następującym składzie: 1/ Krystyna Gruszka – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego) 2/ Anna Koźlecka – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 3/ Mirosław Madej – Dyrektor Zespołu Szkół w Pińczowie 4/ Witold Cira – Ekspert z listy ekspertów MEN 5/ Hanna Mitka-Marszalik – Ekspert z listy ekspertów MEN 5. Dla Pani Agnieszki Mitręga – nauczycielki bibliotekarza w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie, w następującym składzie: 1/ Krystyna Gruszka – Przewodnicząca (przedstawiciel organu prowadzącego) 2/ Anna Koźlecka – Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny 3/ Barbara Burzawa – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Pińczowie 4/ Hanna Mitka - Marszalik – Ekspert z listy ekspertów MEN 5/ Marzena Bębenek – Ekspert z listy ekspertów MEN § 2. Tryb pracy Komisji Egzaminacyjnej określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami). § 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Nadzoru Właścicielskiego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 640

Wprowadził(a) do systemu: Ewa Bawor, data: 2011-11-29 12:52:27
Opublikował(a): Jan Szarawara, data publikacji: 2011-11-29 14:02:25
Ostatnia zmiana: Ewa Bawor, data: 2011-11-29 12:52:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony