cena wodyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2016-02-01 07:46:39

Zarząd Spółki Wodociągi Pińczowskie Sp. z o.o. w Pińczowie

 

 

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami) Zarząd Spółki podaje co następuje:

 

Ceny wody i ścieków obowiązujące w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016

Ceny wody

 

cena netto

cena brutto

Gospodarstwa domowe -woda na cele socjalno-bytowe     zł/m3

3,56

3,84

Woda na pozostałe cele zł/m3

4,20

4,54

Miesięczna stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorca

3,49

3,77

Ceny ścieków

 

 

 

cena netto

cena brutto

Odprowadzanie ścieków

4,44

4,80

Cena brutto wody dla gospodarstw domowych zużywających wodę na cele socjalno-bytowe jest niższa o dopłatę 0,40 zł/m3 przyznaną na rok 2016 Uchwałą Rady Gminy w Pińczowie.

 

 

 Powrót