Zarządzenie Nr 139/11 Burmistzra Miasta i Gminy Pińczów z dnia 28.12.2011 roku w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 139/11

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia  28.12.2011

w sprawie planu realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia

 

 

 

 

 

            Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 ze zm.)  w związku z art.49-61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008r.  Nr 69, poz. 415 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się plan realizacji robót publicznych i innych form łagodzenia skutków bezrobocia, który stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do  zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2012 na cele określone w § 1.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno – Obywatelskiego i Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Włodzimierz Badurak


Załączone pliki:

zal.do zarz.
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_139_11.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2011-12-28 09:18:24 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 313

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2011-12-28 09:15:39
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2011-12-30 07:34:20
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2011-12-28 09:15:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony