Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia24.01.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wersja do druku

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 7/2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

z   dnia 24.01.2012 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 

 

                    Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591                z   późniejszymi zmianami),  art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku             o gospodarce  nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz.651 z póź. zmianami), Uchwały Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XXXVI             z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pińczów, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej                     w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                        w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

  Wykonanie zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska    i Gospodarki Mieniem  Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

 

§ 3.

 

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                 

         

 


Załączone pliki:

zal. do zarządzenia
(zalacznik_do_zarzadzenia_nr-7_2012.doc - 31.232 KB) Data publikacji: 2012-01-27 11:22:03 Redaktor: Zbigniew Kaczmarczyk

Opis: zal. do zarządzenia

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 479

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2012-01-27 11:19:00
Opublikował(a): Grzegorz Wojciechowski, data publikacji: 2012-01-27 12:55:40
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2012-01-27 11:19:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony