Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 02.03.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wersja do druku

                                 Z A R Z A D Z E N I E   NR   17/12

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  PIŃCZÓW

                                       z   dnia  02.03.2012 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 

 

          Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                        o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.Nr.142,poz.1591        z późn. zm.), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr. 102, poz.651 ), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

    przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, w brzmieniu 

    określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia.                                      

       2.  Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                      

     w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                         

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzimierz Badurak 

 

 

 

 

 


Załączone pliki:

zal.do zarz.
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_17_2012_z_dnia_02_03_2012.doc - 38.4 KB) Data publikacji: 2012-03-02 10:37:41 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 517

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-03-02 10:34:18
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-03-02 10:40:54
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-03-02 10:34:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony