Zarządzenie Nr 25/12

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 25/12
Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów na terenie Gminy Pinczów 

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się pełnomocnika do spraw wyborów, urzędnika wyborczego na terenie Gminy Pińczów    w osobie sekretarza Gminy – Marcina Michała Kozłowskiego. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 588

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Kozłowski, data: 2012-04-10 14:44:59
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-04-10 14:50:30
Ostatnia zmiana: Marcin Kozłowski, data: 2012-04-10 14:50:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony