Zarządzenie nr 26/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 26/12

Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów

z dnia 04.04.2012

 

 

w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów.

 

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) § 32 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pińczowie oraz Zarządzenia nr 62/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Komisji Gminnych do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujący skład osobowy Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pińczów:

 

Przewodniczący:

Stanisław Ryznar – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Z-ca Przewodniczącego:

Tomasz Bania – Powiatowy Zespół Doradczy Rejon w Pińczowie

 

Członkowie – pracownicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie:

 

 1. Paweł Stochla
 2. Monika Karpińska
 3. Magdalena Kowalska
 4. Bożena Liber
 5. Jan Dudała
 6. Mirosława Kucybała
 7. Piotr Winiarski
 8. Waldemar Szymczyk
 9. Hubert Bochniak
 10. Edyta Pawlusek
 11. Mirosława Ciesielska
 12. Grzegorz Wojciechowski
 13. Rafał Gwiaździński
 14. Agnieszka Nowak
 15. Małgorzata Buczak
 16. Zbigniew Kaczmarczyk
 17. Marcin Skowron
 18. Krystyna Gruszka
 19. Ewa Bawor
 20. Lidia Olszycka
 21. Jolanta Gaj
 22. Anastazja Gwiaździńska
 23. Teresa Musiał
 24. Grażyna Gręda
 25. Ewa Zacharz
 26. Anna Nowak
 27. Maria Wojciechowska
 28. Barbara Waligóra
 29. Alina Pełka
 30. Małgorzata Łaganowska
 31. Bernarda Bugaj
 32. Urszula Piwowarska
 33. Marcin Zięba
 34. Michał Majewski
 35. Tomasz Dryja
 36. Małgorzata Maszewska
 37. Dariusz Golik
 38. Agnieszka Strączek
 39. Zbigniew Cierlik
 40. Przemysław Fatyga
 41. Marek Lisowski
 42. Kamila Cieśla

W skład Komisji powołuje się Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich z wszystkich wsi należących do gminy Pińczów.

 

§ 2.

Komisja działa w zespołach minimum 3 - osobowych.

 

§ 3.

Zadania Gminnej Komisji, o której mowa w § 1, określa Zarządzenie nr 62/2011 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Mieniem – Urzędu Miejskiego w Pińczowie

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 95/2011r. Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pińczów.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1296

Wprowadził(a) do systemu: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2012-04-18 12:10:16
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-04-18 14:20:21
Ostatnia zmiana: Zbigniew Kaczmarczyk, data: 2012-04-18 12:10:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony