Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 15.05.2012 roku

Wersja do druku

Pińczów, 15.05.2012

 

 

OŚiGM.IX.7627/10/09-12

 

 

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW

 

 

 

Na podst. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.05.2012 r. została wydana decyzja Nr OŚiGM.IX.7627/10/śr/02/12 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
budowa farmy wiatrowej złożonej z dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 2,5MW każda, których lokalizacja jest przewidziana na gruntach miejscowości Wola Zagojska, obejmujących działki nr 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 i 1019/1”..

Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38 lub 36 w terminie 21.05. – 11.06.2012 r.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

 

mgr inż. Marek Zatorski

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 520

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-05-15 13:30:09
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-05-15 14:25:22
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-05-15 13:30:09
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony