Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 30.07.2012r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 54/12

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  PIŃCZÓW

                                        z   dnia  30.07.2012  roku

 

w  sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży   w   drodze   bezprzetargowej.

 

 

         Na  podstawie  art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku            o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591         z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz.651),  zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1.     Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym  przez załącznik  Nr 1 do Zarządzenia.

2.     Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń                 w   Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi  Ochrony Środowiska         i  Gospodarki   Mieniem  Urzędu  Miejskiego w  Pińczowie.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                      

                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                     Pińczów


Załączone pliki:

zal. do zarz.
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_54_12_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_30_07_2012_roku.doc - 36.352 KB) Data publikacji: 2012-07-31 13:07:07 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 537

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-07-31 13:05:08
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-07-31 13:17:02
Ostatnia zmiana: Renata Grabiwoda, data: 2021-04-14 14:03:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony