Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 05.09.2012 roku

Wersja do druku

Pińczów, 05.09.2012 OŚiGM.II.6220.09.2012 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Na podst. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008r.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.09.2012r. została wydana decyzja Nr OŚiGM.II.6220/09/śr/04/12 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. budowa budynku masarni o zdolności produkcyjnej 200,00 ton rocznie wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną” na działce nr ew. 522 w miejscowości Podłęże. Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38 w terminie 06.09.– 02.10.2012r.. Burmistrz mgr inż. Włodzimierz Badurak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 450

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-09-07 08:11:57
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-09-07 10:09:58
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-09-07 08:11:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony