Zarządzenie Nr 79/12 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczów z dnia 201.11.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Wersja do druku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 79/12 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 20.11.2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 102, poz.651), zarządza się co następuje: § 1. 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w brzmieniu określonym przez załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Wykaz ten należy wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pińczowie. § 2. Wykonanie zarządzenia zleca się Wydziałowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Pińczowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów

Załączone pliki:

zalacz.do zarz
(zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia_nr_79_12_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_20_11_2012_roku.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2012-11-20 14:55:14 Redaktor: Bożena Liber
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 516

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-11-20 14:53:30
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-11-20 14:58:33
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-11-20 14:53:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony