Infromacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.12.2012 roku

Wersja do druku

Pińczów, 11.12.2012 OŚiGM.6220.13.2012.2 INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW Na podst. art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2008r.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2012r. została wydana decyzja Nr OŚiGM.II.6220/13/śr/05/12 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. budowa parterowego budynku z pomieszczeniami do naprawy pojazdów samochodowych i sprzętu rolniczego na działce nr 25/3 w msc. Bogucice Pierwsze gm. Pińczów. Z treścią decyzji, dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem, ul. 3 Maja 10, pok. 38. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów mgr inż.Włodzimierz Badurak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 356

Wprowadził(a) do systemu: Bożena Liber, data: 2012-12-12 10:33:55
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2012-12-12 11:48:40
Ostatnia zmiana: Bożena Liber, data: 2012-12-12 10:33:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony