Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że zadanie pod nazwą:Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-02-11 10:07:10

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że zadanie pod nazwą: „Organizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Pińczowie” o wartości 235 403,02 PLN zostało zrealizowane w 2013 roku przy wsparciu WFOŚiGW. Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Powrót