WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO LUB ZUPEŁNEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA BĄDŹ ZGONUDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-05-15 11:21:28

Wydawane są odpisy skrócone i zupełne (w zależności od przeznaczenia, które określa interesant) tylko dla zdarzeń, które miały miejsce na terenie gminy Pińczów. Wymagane dokumenty - dowód osobisty interesanta uprawnionego do uzyskania odpisu (tj. osoby której akt dotyczy, oraz osób spokrewnionych: rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonek), - oraz złożenie podania o wydanie odpisu (gotowy druk do wypełnienia, dostępny na miejscu). Opłata skarbowa: za wniesienie podania - znaki skarbowe o wartości 5 zł odpis skrócony aktu - znaki skarbowe o wartości 15,00 zł odpis zupełny aktu - znaki skarbowe o wartości 25,00 zł Znaki opłaty skarbowej są dostępne w kasie Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 10, parter). Termin załatwienia niezwłocznie. Uwagi - odpisy wydaje się osobom: wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu oraz innym osobom, które wykażą interes prawny Podstawa prawna Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego. Druki Podanie o wydanie odpisu skróconego Podanie o wydanie odpisu zupełnego

Powrót