WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO LUB ZUPEŁNEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA BĄDŹ ZGONUDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2012-05-15 11:24:20

Wydawane są odpisy skrócone i zupełne (w zależności od przeznaczenia, które określa interesant) tylko dla zdarzeń, które miały miejsce na terenie gminy Pińczów.

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty interesanta uprawnionego do uzyskania odpisu (tj. osoby której akt dotyczy, oraz osób spokrewnionych: rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonek),

  • oraz złożenie podania o wydanie odpisu (gotowy druk do wypełnienia, dostępny na miejscu).

Opłata skarbowa:

za wniesienie podania - znaki skarbowe o wartości 5 zł

odpis skrócony aktu - znaki skarbowe o wartości 15,00 zł

odpis zupełny aktu - znaki skarbowe o wartości 25,00 zł

Znaki opłaty skarbowej są dostępne w kasie Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 10, parter).

Termin załatwienia

niezwłocznie.

Uwagi

- odpisy wydaje się osobom: wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu oraz innym osobom, które wykażą interes prawny

Podstawa prawna

Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania administracyjnego.Powrót