Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy

Wersja do druku

Rejestracja działalności gospodarczej - informacja o przedsiębiorcy

 

Kategoria spraw:

Działalność gospodarcza

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. Nr 29 – Kancelaria, pok. Nr 26
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Urząd Miejski w Pińczowie, Wydział Organizacyjno-Obywatelski jest właściwy w zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek  7:30 – 15:30
wtorek  7:30 – 15:30
środa  7:30 – 17:30
czwartek  7:30 – 17:30
piątek  7:30 – 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Uwagi:

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Tym samym Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców - jest nim Minister właściwy do spraw gospodarki (Minister Gospodarki).
Informację o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG można odnaleźć na stronie: www.firma.gov.pl

Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone:

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.

Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG. (...)

Opłaty:

Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub wpłacić na konto Urzędu Miejskiego:

ING Bank Śląski.
61 1050 1461 1000 0023 5321 2232

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydawanie informacji o przedsiębiorcy, który wykreślił swoją działalność gospodarczą do 1 lipca 2011r. odbywa się na miejscu, po złożeniu podania i uiszczeniu opłaty skarbowej. 

Przy zapytaniach przysłanych poczta informacje udzielane są sukcesywnie w kolejności wpływu zapytania.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Podstawa prawna:


Załączone pliki:


(WNIOSEK+informacja+o+przedsiebiorcy.doc - 137.216 KB) Data publikacji: 2014-08-08 11:25:24 Redaktor: Paweł Klaczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 307

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Klaczak, data: 2014-08-08 11:18:24
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2014-08-08 13:56:05
Ostatnia zmiana: Paweł Klaczak, data: 2014-09-02 11:14:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony