Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych Do druku
Wersja archiwalna z dnia 2014-08-29 09:44:35

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych Kategoria spraw: Inne Jednostka odpowiedzialna: Wydział Organizacyjno-Obywatelski Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Pińczowie ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów I piętro, pok. Nr 29 – Kancelaria, pok. Nr 26 tel. 41 35738 71-75 Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: podmiot świadczący usługi hotelarskie Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek 7:30 - 15:30 wtorek 7:30 - 15:30 środa 7:30 - 15:30 czwartek 7:30 - 15:30 piątek 7:30 - 15:30 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:  wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,  kserokopia NIP,  kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Opłaty: - bez opłat za dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, - 17 zł za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, Termin i sposób załatwienia sprawy: do 14 dni od daty otrzymania wniosku Tryb odwoławczy: nie przysługuje Podstawa prawna:  Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.),  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

Powrót