Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

Wersja do druku

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób

 

Kategoria spraw:

Komunikacja, transport

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjno-Obywatelski

 

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
I piętro, pok. 29 - Kancelaria
tel. 41 35738 71-75

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Przedsiębiorca

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych:

wykonywanie przewozów regularnych specjalnych:

Wniosek można również otrzymać w Wydziale Organizacyjno-Obywatelskim  w pok. Nr 26.


Uwagi:

Zezwolenie jest wydawane na czas nie dłuższy niż 5 lat.

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobiera się opłaty:

dla przewozu regularnego - obszar gminy:

dla przewozu regularnego – obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:

dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak za przewóz regularny.

Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40zł.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Pińczowie lub  na konto Urzędu :

 

PKO Bank Polski SA.    20 1020 2629 0000 9802 0365 9794

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza miasta i gminy Pińczów.

Podstawa prawna:


Załączone pliki:

Wniosek o wydanie zezwolenia wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
(Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wykonywanie_przewozow_regularnych_ specjalnych.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2015-03-20 11:44:32 Redaktor: Paweł Klaczak
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych
(Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_wykonywanie_przewozow_regularnych.doc - 43.008 KB) Data publikacji: 2015-03-20 11:46:28 Redaktor: Paweł Klaczak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 259

Wprowadził(a) do systemu: Paweł Klaczak, data: 2014-08-11 12:13:33
Opublikował(a): Marcin Kozłowski, data publikacji: 2014-08-12 10:51:37
Ostatnia zmiana: Paweł Klaczak, data: 2018-07-26 10:10:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony