Rejestr zmian strony: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Wojciechowski
2015-06-10 13:29:32
Marcin Ziemba
2015-06-10 13:04:56
Opublikowanie nowej strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
[1]

Powrót