Rejestr zmian strony: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Andrzej Gajda
2020-01-09 08:48:02
Dariusz Golik
2020-01-08 13:41:41
Modyfikacja treści strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Wersja przed modyfikacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
Dariusz Golik
2020-01-08 13:45:18
Dariusz Golik
2020-01-08 13:45:18
Dodanie pliku Studium_Gminy_Pinczow_Uchwala_Nr_XV_125_2019.pdf do strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
Dariusz Golik
2020-01-08 13:41:41
Dariusz Golik
2020-01-08 13:41:41
Usunięcie pliku Zmiana_nr_3_studium.pdf ze strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
Grzegorz Wojciechowski
2015-06-10 13:29:32
Marcin Ziemba
2015-06-10 13:04:56
Opublikowanie nowej strony Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów
[1]

Powrót